Molimo logirajte se kako bi koristili celokupan forum... Smile
Hvala Administracija sajta...

Share
Go down
avatar
veccana44
Ovisnik o internetu
Ovisnik o internetu
Broj poruka : 1880
Godina : 55
Location : Budva
Datum upisa : 22.08.2007

Psihotest

on 22.01.08 22:12
Psihotest "Plaža"

Danas æete, ekskluzivno u Glasu, a prvi put u štampi, rešavati èuveni psihološki test "Plaža". Pri rešavanju testa koristite èulo vida i moæ zapažanja: morate da zatvorite oèi i da do detalja zamislite scenu koju smo vam opisali. Zatim izaberite jednu od ponuðenih opcija, onu koja najviše odgovara slici koju ste stvorili u glavi.

Zamislite da ste u šumi

Pitanje 1: Da li je šuma koju ste zamislili tamna ili svetla? Zaokružite približan odgovor.
a))nalazim se u šumi obasjanoj dnevnom svetlošæu
mrak je, napolju je noæ
v) sada je sumrak ili nešto pred svitanje

Pitanje 2: Da li ste videli nekakav put ili stazu u vašoj predstavi?
a) da
ne


[size=15]Dragi èitaoci, sada nastavite da šetate kroz šumu. Dok vam pažnju odvlaèe zvuci divljine i izvanredna lepota netaknute prirode, sasvim sluèajno primeæujete pehar.


Pitanje 3: Kakav je ovaj pehar? Kako vam se èini? Da li vam izgleda kao nešto vredno?
a) vidim pehar koji izgleda dragoceno
pehar je sasvim obièan, teško da ima neku posebnu vrednost

Pitanje 4: Šta radite sa peharom?
a) ostavljate ga da stoji tamo gde je i dosad stajao
dižete ga, ali ga odmah potom vraæate tamo odakle ste ga uzeli
v) uzimam ga, nosim ga sa sobom dok mi ne zatreba, a zatim ga ostavljam negde
g) uzimam ga i od tog momenta ga stalno nosim sa sobom


[size=15]Put kroz veliku šumu èiju ste formu sami stvorili se nastavlja, i vi odjednom izlazite na nekakvu èistinu. "Voda" - uskliknuli ste, pošto ste veæ prilièno žedni.


Pitanje 5: Šta se nalazi pred vama?
a) barica
oveæa bara
v) potok
g) reka
d) jezero
e) more

Pitanje 6: Da li se voda koju ste videli pomera?
a) da, veoma brzo
da, polako
v) ne, relativno je mirna
g) ne, miruje

Pitanje 7: Koliko je duboka ova voda?
a) plitka je
otprilike do kolena
v) preko glave
g) toliko je duboka da joj se ne vidi dno

Pitanje 8: Morate preæi preko. Kako æete to uraditi?
a) pregaziæete je, prehodati ili preplivati
prošetaæu oko vode
v) preko mosta
v) koristeæi èamac ili brod


[size=15]Uspeli ste: voda je za vama i nastavljate šetnju po šumi. Iznenada, ugledali ste medveda.


Pitanje 9: O kakvom medvedu je reè?
a) plišani meda
pravi pravcati medved

Pitanje 10: Ipak je reè o pravom medvedu. Šta on radi?
a) Nije me ni video.
Video me je, ali radi slatke medveðe stvari - kotrlja se, igra, brunda
v) Video me je, ali gleda svoja posla
g) Video me je i izgleda mi nervozno
d) Jaooo!!! Ide prema meni!

Pitanje 11: Morate zaobiæi medveda. Kako se to dešava u vašoj mašti?
a) opušteno; simpatièan je, mogao/mogla bih da ga odvedem kuæi
ignorešem ga i prolazim ravno pored
v) sklanjam se pre nego što me ugleda
g) penjem se uz drvo ili se skrivam
d) borim se s njim; pobeðujem
ð) borim se s njim; ranjen/a sam
e) ništa od navedenog


[size=15]Nastavljate da hodate. Dolazite na plažu. Zamislite je.

Pitanje 12: Koliko ljudi vidite na plaži?
a) stotine, hiljade
20-100
v) nekoliko
g) na plaži nema nikog

Pitanje 13: Koliko su udaljeni ljudi?
a) dovoljno blizu za razgovor
nedovoljno blizu za razgovor
v) veoma daleko ili nema nikoga na plaži
avatar
veccana44
Ovisnik o internetu
Ovisnik o internetu
Broj poruka : 1880
Godina : 55
Location : Budva
Datum upisa : 22.08.2007

Re: Psihotest

on 22.01.08 22:13
Analiza

Šuma i šumska staza

Predstava šume odražava vaše viðenje sopstvene životne situacije. Ako ste izabrali šumu po danu, znaèi da ste relativno zadovoljni životom koji vodite. Što više svetla vidite u vašoj viziji šume, to ste sreæniji. Ako ste izabrali šumu noæu, to pokazuje da u vašem životu postoje neke stvari sa kojima ste izrazito nezadovoljni i želeli biste da ih što pre promenite. Takoðe, ovo pokazuje da ste pod velikim stresom. Ako ste izabrali šumu u sumrak ili pred svitanje, to znaèi da ste negde izmeðu, i da ima nekoliko stvari koje biste želeli da promenite.
Ako ste u šumi videli put ili stazu, to znaèi da se još niste skrasili i da tek oèekujete da sredite život. Uobièajeno za ovaj test je da put vide uglavnom mlaði ljudi. Ljudi koji imaju jasan plan obièno vide i jasan, ravan put za koji je jasno kuda vodi. Stariji ljudi obièno vide nekakav put koji se gubi u dubini šume.

Æup=bogatstvo

Æup simbolizuje bogatstvo i vaš odnos prema njemu. Viðenje æupa kao vrednog ili ne simbolizuje i stav prema tome da li ste spremni da sebe povremeno nagradite kad se za to ukaže prilika. Ako vidite samo bezvredan, stari æup, od onih ste koji su oštri prema sebi.
Ako ste podigli æup i potom ga odmah ostavili, pripadate praktiènom soju ljudi, onima koji koriste stvari ne razmišljajuæi mnogo o nekim drugim vrednostima. Ako ste ostavili æup da stoji tamo gde je bio, znaèi da imate jake moralne nazore i da verujete da nema zarade bez rada. Ako, naprotiv, oberuèke prihvatite ponuðeni poklon, znaèi da ste površni i da se radujete svemu što je zaraðeno lako i bez znoja.

Voda=seks

Ovo je jednostavno i zanimljivo: dubina vode jasno odražava koliko vam je stalo do seksa, koliko vam je bitan u životu. Što je voda dublja, to je i seks više na vašoj hijerarhijskoj lestvici.

Medved=stres i rešavanje problema

Medved simboliše životne probleme i naèin na koji se vi borite s njima. Ako ste videli plišanog medu ili Vinu Pua, znaèi da vam je život jedna velika bajka i da se gotovo ne susreæete sa stresnim situacijama. Ili bar mislite da je tako, odnosno živite u iluziji. Uglavnom, zadovoljni ste svojim životom.
Ako vidite pravog, velikog medveda, znaèi da imate probleme u životu i da ste ih svesni. Što je stres jaèi, po pravilu, to je i medved veæi i opasniji. Naèin na koji medved reaguje na vas pokazuje kako vidite stres i probleme kada se suoèite s njima. Dakle, ako se meda igra, znaèi da vas problemi, ma kakvi da su, ne zabrinjavaju preterano.
Ako vas je medved video, ali ne obraæa pažnju na vas, to znaèi da niste pod opasnim stresom koji bi mogao da ugrozi vaše zdravlje. Ako vas medved juri, i sami pogaðate šta to znaèi. Pod hitno vam je potreban odmor!!!
Naèin na koji prolazite pored medveda pokazuje kako se suoèavate sa problemima i kako ih rešavate. Analogija je jasna. Ako ste odgovorili sa a), imate sreæe, jer život vam je lep!

Plaža=kako se odnosite prema ljudima

Odgovor na pitanje koliko ljudi vidite na plaži odgovor je i na pitanje koliko ljudi, u stvari, želite u svojoj blizini. Ljudi koji su dovoljni sami sebi uvek vide potpuno pustu plažu.
Ako ste videli stotine ljudi, veoma ste društveni i veoma vam je prijatno na utakmicama, proslavama i drugim masovnim okupljanjima. Što više ljudi vidite, to vam je potrebnije društvo, èak i publika. Veæina ljudi koja je rešavala test vidi samo nekoliko ljudi na plaži: ovo je pokazatelj izbalansirane liènosti sa realnim odnosom prema drugima.
Koliko su udaljeni ljudi na plaži? Ako su dovoljno blizu da biste mogli da zapoènete razgovor, to znaèi da vam je uglavnom potreban kontakt sa drugim ljudima. Ako su ljudi udaljeni, ali ipak dostupni, to pokazuje da volite da kontrolišete i odmeravate svoje kontakte sa drugim ljudima i da ih koristite uglavnom onda kada je to vama potrebno.


Izvor: Glas Javnosti Priredio Igor Æuzoviæ
[Vrh]
Permissions in this forum:
Ne moľeą odgovarati na postove.